POGOJI UPORABE

To spletno stran ureja Mikroedra d.o.o., Radnička cesta 34a, 10000 Zagreb, Hrvaška.

Podatki o podjetju MIkroedra d.o.o. (v nadaljevanju besedila “Mikroedra”), podjetjih povezanimi z Mikroedro in tretjih so na spletni strani pozorno pridobljeni. Trudimo se podatke na spletni strani Ergobaby objavljati natančno in aktualno. Mikroedra ne prevzema odgovornost za napake v vsebini na tej spletni strani. Pridržujemo si pravico za napake v opisih in fotografijah izdelkov. Fotografije na tej strani so ilustrativne. Fotografije, ki prikazujejo izdelek na strani Ergobaby.si, niso nujno enake stvarnemu izgledu ali vsebini izdelka in zato kupec ne more reklamirati izdelkov na podlagi tega.

Z pristopanjem spletni strani brez omejitev sprejemate te Pogoje uporabe spletne strani.

Splošni pogoji uporabe spletne strani

1. Avtorske pravice

Naše spletne strani so zaščitene z avtorskimi pravicami. Pod avtorsko zaščito spadajo vse kopije, preoblikovanja, prevodi in obdelava vseh podatkov, vključno s shranjevanjem ali obdelavo z elektronskimi sredstvi. Za uporabo dela ali celotne spletne strani je potrebno pridobiti pisno soglasje podjetja Mikroedra d.o.o. Vsebina in struktura spletne strani spadata pod avtorsko zaščito. Za vsako kopiranje informacij, podatkov, uporabo tekstov, dela teksta ali fotografij je potrebno predhodno pisno soglasje Mikroedre. Pravice distribucije in razmnoževanja ima Mikroedra. Avtorska zaščita velja tudi za fotografije, ki se dodajajo v arhivo.

2. Zaščitni znaki

Ergobaby je registriran zaščitni znak družbe ERGO Baby Carrier, Inc, njenih podružnic, predstavništev, licenc ali partnerjev. Nepooblaščena uporaba ali zlouporaba tega zaščitnega znaka je prepovedana in predstavlja kršenja zakona o zaščitnih znakih, zakona o avtorskih pravicah in drugi intelektualni lastnini ali predpisa o nelojalni konkurenci.

3. Odrekanje odgovornosti za spletne strani tretjih oseb

Te spletne strani lahko vključujejo povezave (oz. »hyperlinke«) na druge spletne strani, ki jih urejajo tretje osebe in katerih vsebina ni znana Mikroedri. Mikroedra samo omogoča pristop tem stranem, a ne prevzema odgovornosti v nobenem pogledu za njihovo vsebino. Naše povezave na strani tretjih oseb so namenjene lažji navigaciji uporabnika.

a.) Izjave, prikazane na povezanih straneh niso naše. Izrecno se ograjujemo od vseh vsebin na spletnih straneh tretjih oseb, za katere obstajajo povezave na naši spletni strani. Še posebej ne prevzemamo nobene odgovornosti za kršenje zakonskih uredb ali kršitev pravic tretjih oseb, do katerih prihaja na teh straneh

b.) Za spletne strani, do katerih se pride preko hiperpovezav na straneh Mikroedre in za njihovo vsebino, so odgovorni izključno lastniki teh strani, kot tudi za prodajo izdelkov, ki jih ponujajo na teh straneh in za reševanje povezanih naročil.

c.) Mikroedra ne prevzema nobene odgovornosti za kršenje avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih pravic intelektualne lastnine ali osebnih pravic, do katerih prihaja na nekaterih spletnih straneh, do katerih se dostopa preko hiperpovezave.

4. Splošna opustitev odgovornosti

Odgovornost Mikroedre za škodo, nastalo zaradi uporabe te spletne strani – ne glede na pravni razlog, vključno z deliktom – je omejena na škodo, ki je nastala namerno ali iz velike malomarnosti. Če kot rezultat kršenja pomembnih pogodbenih obveznosti za družbo Mikroedra nastane obvezna odgovornost, je skupen znesek zahtevka iz naslova odškodnine omejen na predvideno škodo. To ne vpliva na Mikroedrino odgovornost po veljavni zakonodaji o odgovornosti za proizvode ali dana jamstva. Navedene omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru življenjske nevarnosti, telesnih poškodb ali nevarnosti za zdravje oseb. Mikroedra si prizadeva svoje spletne strani zaščititi pred virusi, vendar ne more jamčiti za njihovo popolno odsotnost. Zato priporočamo, da sprejmete potrebne ukrepe za zaščito pred virusi ( npr. uporaba antivirusnih programov za odkrivaje virusov), preden prevzamete dokumente in podatke. Mikroedra ne jamči, da izdelki ponujeni na njenih spletnih straneh ne vsebujejo napak, prav tako ne jamči za dostopnost teh izdelkov.

5. Razno

Ti Splošni pogoji poslovanja so urejeni in se razlagajo v skladu z zakoni Republike Hrvaške z izključitvijo UN konvencije o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, zato je uporaba te Konvencije za te Splošne pogoje koriščenja izrecno izključena. Pristojnost za vse spore, vezane za to spletno stran je v Zagrebu, R Hrvaška. Če je katera odredba teh Splošnih pogojev koriščenja neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih odredb.